# this script upgraded for php 5.5 and the noscript added back in by taz 3/5/17 Vårdbyggnadswiki Main/Home Page
Main

Nu är Vårdbyggnadswikin igång!

Vårdbyggnadswikin drivs som ett samarbete mellan Centrum för Vårdens Arkitektur (CVA) på Chalmers och Forum Vårdbyggnad. Wikin är ett nationellt forum för verksamheter och verksamma att dela med sig projekt, processer och forskning inom vårdbyggnadsfältet för att stärka utvecklingen och utbytet av och inom fältet. Så dela med er och kom gärna med förslag hur wikin kan utvecklas ifråga om innehåll och strukturer. Uppgiftslämnare ansvarar själv för innehållet och kvaliteten på bidragen och att materialet inte är copyright-skyddat eller sekretessbelagt.

vattentrappa.jpg: 419x314, 42k (January 15, 2016, at 10:45 AM) Locum_Helix_Innergard_390.jpg: 390x504, 173k (June 03, 2013, at 09:02 AM) fasad-parkeringshus.jpg: 530x339, 41k (January 15, 2016, at 11:52 AM) akutenheten-vid-helsingborgs-lasarett.jpg: 441x331, 52k (January 13, 2016, at 02:50 PM) temadag-framtid5by4.jpg: 466x373, 57k (April 12, 2016, at 07:54 AM) operationssal.jpg: 341x190, 19k (January 15, 2016, at 10:03 AM) interaktiv-karta.jpg: 1439x767, 140k (January 18, 2016, at 04:07 PM) intensivvard.jpg: 422x301, 35k (January 15, 2016, at 10:52 AM) images-2.jpeg: 259x194, 16k (November 17, 2013, at 09:31 PM) RPR4.jpg: 680x280, 67k (January 22, 2016, at 02:29 PM)Länk till Centrum för Vårdens arkitektur (CVA)
Länk till Forum Vårdbyggnad