# this script upgraded for php 5.5 and the noscript added back in by taz 3/5/17 Vårdbyggnadswiki Vbw/Helix - Rättspsykiatrisk anläggning
Vbw

Helix - Rättspsykiatrisk anläggning

Locum_Helix_Innergard_390.jpg: 390x504, 173k (June 03, 2013, at 09:02 AM)

Mål: Att skapa en modern psykiatrisk vårdmiljö med hög säkerhet. Koncept: En spännande projekt som kombinerar höga säkerhetskrav med behov av en ljus och modern arbets- och vårdmiljö. Ett mål med projektet är att hålla höga säkerhetskrav samtidigt som anläggningen blir lätt att röra sig i under arbetsdagen. Detta åstadkoms bland annat genom väl separerade flöden i byggnaden, överblickbarhet och en tydlig logistik. Ett annat mål är att skapa en bra vårdmiljö genom att tillvarata platsens kvaliteter i en fantastisk hällmarkstallskog och kombinera med dagsaktuell vårdforskning (EBD) om miljöns påverkan på tillfrisknande och lugn för patienter. Ett tredje mål för anläggningen är att sammanföra personalgrupper som idag arbetar långt ifrån varandra. För att öka kontakten och kunskapsutbytet mellan personer i hela vårdkedjan skapas ett aktivt personaltorg, ett av anläggningens viktigaste rum.

Plats: Flemmingsberg

År: 2012

Byggherre: Locum

Arkitekt/Designer/Konstnär: BSK Arkitekter

Lista på uppladdade filer:

Nyckelord: Projekt, Sjukhusbyggnader, Vårdavdelningar, Psykiskt sjuka, Konst, Stödjande vårdmiljö

Se alla kommentarer

Lämna kommentar:

Rubrik:
 Ditt meddelande
 
 Enter value Captcha <- Have you entered the code number?
Skribent: