# this script upgraded for php 5.5 and the noscript added back in by taz 3/5/17 Vårdbyggnadswiki Vbw/Brinkåsen
Vbw

Brinkåsen

Binkasen.jpg: 430x285, 161k (June 03, 2013, at 09:44 AM) Brikåsen-rum-kundbrev-1.jpg: 470x230, 78k (June 03, 2013, at 09:44 AM)

Brinkåsen en ny anläggning för psykiatri som NU- sjukvården tar i bruk hösten 2011. Anläggningen är dimensionerad för 80 patienter och 200 anställda fördelat på 17 000 kvm. Administrationsbyggnad, aktivitetsbyggnad och boendeavdelningar är fördelade på 14 byggnadsvolymer. Byggnaderna bildar en ring där fasaderna utgör det yttre skalskyddet. Det omslutna markområdet är utformat som en stor park med möjlighet att utöva olika aktiviteter.

Vår idé har varit att åstadkomma en pedagogisk anläggning genom att efterlikna vår samhällsstruktur avseende Arbete, Bostad och Fritid. Genom att skilja på boende, behandling och övriga aktiviteter utformas en struktur i patienternas vardag. Anläggningen delas i tre huvudgrupper – boendeavdelningar, aktivitetsbyggnad och administrationsbyggnad. I parken mellan dessa fria volymer rör sig patienten i sina dagliga aktiviteter.

Boendet är placerat på markplan för att skapa en självklar kontakt med marken och naturen. Varje boendeavdelning har en atriumgård där patienterna kan röra sig fritt mellan ute och inne. Stora öppna glaspartier mot atriet skapar ljus och frihetskänsla. En förbindelsegång under mark med tekniskutrustning servar hela anläggningen och gör att man separerer driftspersonal från patienter.

Fasaderna är av tegel med olika kulörer för att skapa variation och identifierbarhet. Tegelfasaderna är obrutna och möter marken utan socklar.

10 konstnärer har varit engagerade och utformat den konstnärliga utsmyckningen som är integrerad i byggnaderna, parken och atriumgårdarna.

Plats: Vänersborg

År: 2011

Byggherre: Västfastigheter

Arkitekt/Designer/Konstnär: Sjögren Arkitekter AB

Lista på uppladdade filer:

Nyckelord:Projekt, Sjukhusbyggnader, Vårdavdelningar, Psykiskt sjuka, Hälsofrämjande vårdmiljö

Se alla kommentarer

Lämna kommentar:

Rubrik:
 Ditt meddelande
 
 Enter value Captcha <- Have you entered the code number?
Skribent: