# this script upgraded for php 5.5 and the noscript added back in by taz 3/5/17 Vårdbyggnadswiki Vbw/Ängen
Vbw

Ängen

Material från projekt Ängen

Ängen.jpg: 310x163, 11k (June 03, 2013, at 09:00 PM)

Ängen är ett exempel på hur en kommun arbetat med att föra samman olika boendeformer. Det är också ett exempel på samverkan mellan kommunen och landstinget i Örebro och Länsgårdens Fastigheter AB.

I byggnaden inryms seniorbostäder, vård och omsorgsboende, gruppbostad för personer med funktionsnedsättning samt vårdcentral. Målet har varit att hus och verksamhet tillsammans ska upplevas som en helhet och inge trygghet för den som är i behov av vård och omsorg. Det ska finnas beredskap och öppet sinne för nytänk och alternativa lösningar i och mellan alla verksamheter.

I november 2007 började en gemensam förprojektering där förutsättningarna för ett hus med vårdcentral, familjecentral och vård- och omsorgsboende skulle utredas. Huset, som är ritat av White arkitekter i Örebro började byggas 2009 och inflyttning skedde 2011. Sammanlagt finns 105 lägenheter i huset.´

Plats: Örebro

År: 2011

Byggherre: Landstinget i Örebro & Länsgårdens Fastigheter AB

Arkitekt/Designer/Konstnär: White Arkitekter

Lista på uppladdade filer:

Nyckelord: Projekt, Vårdcentraler, Vårdboende, Rehabilitering, Äldre, Barn

Se alla kommentarer

Lämna kommentar:

Rubrik:
 Ditt meddelande
 
 Enter value Captcha <- Have you entered the code number?
Skribent: