# this script upgraded for php 5.5 and the noscript added back in by taz 3/5/17 Vårdbyggnadswiki Vbw/Rågården - Vårdbyggnad för rättpsykiatriska vårdkedjans slutenvård
Vbw

Rågården - Vårdbyggnad för rättpsykiatriska vårdkedjans slutenvård

Material från projekt Rågården - Vårdbyggnad för rättpsykiatriska vårdkedjans slutenvård

fasad.jpg: 471x313, 41k (January 15, 2016, at 11:50 AM)

Anläggningen avser att ge vård för personer som dömts till rättspsykiatrisk vård sedan de begått brott under inverkan av en allvarlig psykisk störning, eller sedan de insjuknad i psykisk sjukdom under häktes- eller fängelsevistelse. Sammanlagt finns 96 vårdplatser, varav 24 avser akut vård med en högre säkerhetsrisk.

Plats: Göteborg

År: 2013

Byggherre: Västfastigheter

Arkitekt/Designer/Konstnär: White arkitekter AB

Lista på uppladdade filer:

Nyckelord: Projekt, Sjukhusbyggnader, Psykiskt sjuka, Hälsofrämjande vårdmiljö, Säkerhet

Se alla kommentarer

Lämna kommentar:

Rubrik:
 Ditt meddelande
 
 Enter value Captcha <- Have you entered the code number?
Skribent: