# this script upgraded for php 5.5 and the noscript added back in by taz 3/5/17 Vårdbyggnadswiki Vbw/Psykiatrins Hus, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Vbw

Psykiatrins Hus, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Material från projekt Psykiatrins Hus

Psykiatrinshus_5.jpg: 1440x900, 426k (November 17, 2013, at 09:40 PM)

Psykiatrins Hus samlar öppenvården, slutenvården, forskning och utbildning i en byggnad som uppförts inom Akademiska sjukhusområdet. Med byggnaden får psykiatrin bli en del av den övriga vården, vilket är en angelägenhet för alla. Byggnaden förmedlar en tydlig egen identitet och samtidigt en del av sjukhusområdets möte med staden. Beläget på en tomt med stark sluttning och i foten av Slottet blev det en stor utmaning att lösa in det omfattande program som var detaljbeskrivet rum för rum. Format som ett stadskvarter och med glasfasader som förmedlar öppenhet mot staden och omgivande slottspark, stadsfäst en transparens som alltigenom är ett viktigt mål för det syfte byggnaden tjänar. "Från sjukhus till friskhus" kan utgöra en metafor för de värden som har inarbetats för att uppfylla de uppställda målen; Vardagligt, professionellt, välkomnande, optimistiskt, tryggt och modernt. Ett samlande atrie möter människor som kommer in i byggnaden och skapar ett överskådligt rum som bidrar till överblick och god orienterbarhet. Byggnadens organisation blir självförklarande. Gestaltningen i sin helhet bär med sig en möjlighet att avdramatisera sjukdomen och bidra till att patienterna inte känner sig lika stigmatiserade och kan komma vidare i sin sjukdom mot ett snabbare tillfrisknande. Arkitekturen strävar efter transportera ljuset långt in i byggnaden. Med ett alternativt sätt att organisera rum, särskilt inom öppenvården bildar väntrummen t ex ett längsgående rum utmed fasaden. De utgör en entré till en innanförliggande fil med samtalsrum, som har fått en neutral utformning för det professionella mötet mellan patient och personal. Inom slutenvården erbjuds patienterna enkelrum med balkong. Balkongen erbjuder varje patient, en egen uteplats som tillgodoser den utemiljö som ej är tillgänglig inom kvarteret. Samtidigt utgör balkongerna ett yttre kontinuerligt skal utanför den inre fasaden, vilket skänker fasaden ett mycket karakteristiskt mönster som ger ett lugnt helhetsintryck. Här skapas möjligheten för patienten att få en stegvis tillvänjning med det vardagliga livet, genom olika zoner. från det egna rummets privata sfär, en balkong som utgör ett mellanrum till det offentliga rummet, de närmast belägna dagrummen och slutligen steget ut i det allmänna atriet. Atriet är en mötesplats för alla, studenter,forskare, lärare, kliniker, anhöriga, patienter och allmänhet. Det publika atriet bjuder in till aula, konferenslokaler, patientbibliotek och restaurang. Vi har med den här byggnaden fått möjligheten att bidra med en stark symbol för humanistisk arkitektur, i förlängningen av ett i övrigt mycket brokigt sjukhusområde.

Plats: Uppsala

År: 2013

Byggherre: Landstinget Uppsala

Arkitekt/Designer/Konstnär: Tengbom

Lista på uppladdade filer:

Nyckelord: Projekt, Sjukhusbyggnader, Vårdavdelningar, Patientrum, Psykiskt sjuka

Se alla kommentarer

Lämna kommentar:

Rubrik:
 Ditt meddelande
 
 Enter value Captcha <- Have you entered the code number?
Skribent: