# this script upgraded for php 5.5 and the noscript added back in by taz 3/5/17 Vårdbyggnadswiki Vbw/Universitetssjukhuset i Linköping - Framtidens US
Vbw

Universitetssjukhuset i Linköping - Framtidens US

akuten_natt_liten.jpg: 628x397, 42k (February 18, 2014, at 10:49 AM) flygbild_akuten_s.jpg: 325x208, 54k (February 18, 2014, at 10:49 AM) reception_norra_entren_whitearkitekter.jpg: 3500x1400, 3849k (February 18, 2014, at 10:49 AM) torget_s.jpg: 525x331, 174k (February 18, 2014, at 10:49 AM) vy_sydvast_511_carlstedtsarkitekter_smal.jpg: 600x404, 162k (February 18, 2014, at 10:49 AM)

Framtidens US består av många byggprojekt som sträcker sig över nästan tio år. De största om- och tillbyggnaderna på sjukhusområdet rör entréer, akutintag, parkeringshus och en helt ny vårdbyggnad.

Plats: Linköping

År: 2011-2019

Byggherre: Landstinget i Östergötland

Arkitekt/Designer/Konstnär: White arkitekter AB, Carlstedt arkitekter

Beskrivning av några av delprojekten i Framtidens US

En helt ny entré på norra sidan

Den 3 januari 2012 stängde Norra entrén (ingång 7) för ombyggnad. All inpassering hänvisas nu till Södra entrén (ingång 1) som fungerar som universitetssjukhusets enda huvudingång under de kommande fyra årens byggperiod.

Den nya entrén i norr kommer att ligga i markplan, i dag plan 10, på en av utbyggnaderna på nordöstra sidan av huvudblocket. Servicefunktioner som kiosk, servering, apotek och sjukhuskyrka placeras här, men också flera undervisningssalar. I anslutning till entrén ligger Hugo Theorells torg, som blir sjukhusområdets hjärta. Här ska taxi och privatbilar enkelt kunna hämta och lämna patienter och andra besökare.

Målet med Norra entréns nya utformning är att skapa en öppet, ljust och välkomnande första intryck för patienter och besökare. Norra entrén beräknas vara klar och invigas under 2016.

Södra entrén

Under 2011 byggdes Södra entrén, ingång 1, på Universitetssjukhuset i Linköping om. Ombyggnationen var både invändig och utvändig. Den syftade framför allt till att göra entrén stor nog att klara av ett ökat flödet av in- och utpasserande människor medan Norra entrén byggs om under åren 2011-2015. Entrén i söder fungerar nu som sjukhusets enda huvudingång.

Arbetet utfördes i etapper för att fordon-, cykel- och gångtrafiken ska kunna fortsätta med så lite störningar som möjligt. Entrén kunde inte under någon period stängas helt, men från mitten av juni ersattes den ordinarie ingången av andra, alternativa ingångar i närheten. Den 3 januari 2012 öppnade Södra entrén igen och blev universitetssjukhusets enda huvudingång.

Ny akutmottagning

En helt ny akutmottagning byggs på västra sidan av universitetssjukhusets huvudblock och samlokaliseras med diagnostiska enheter, som bland annat röntgenkliniken. Att dessa verksamheter ligger nära varandra sparar tid och pengar, och dessutom är det bekvämare för de allra flesta patienter som slipper förflyttas annat än kortare sträckor.

Den nya akutmottagningen får också ett nytt ambulansintag. Det separerar akuta transporter från övrig trafik på sjukhusområdet, vilket ger ökad trafiksäkerhet och förbättrad tillgänglighet. Akutmottagningen beräknas vara klar under 2015.

Parkeringshus vid norra infarten

För att skapa bättre parkeringsmöjligheter för sjukhusets besökare bygger vi ett parkeringshus i anslutning till den norra entrén. Parkeringshuset ska rymma drygt 300 parkeringsplatser avsedda för sjukhusets patienter och besökare. Det kommer att vara beläget över lastgården, intill Norra entrén, med in- och utfart vid Hälsovägen.

Planering och markarbete påbörjades under 2012 och byggnation pågår under hela 2013. För att bibehålla säkerheten och minska störningarna i logistikflödet runt lastgården kommer en del av arbetena behöva utföras även under kvällar och nätter.

Parkeringshuset planeras stå klart under hösten eller vintern 2013-2014. Den färdiga byggnaden kommer att ha tre parkeringsplan, på våningarna 11, 12 och 13.

Planen är att våning 12 ska kunna bli klar först. Det är våningsplanet där infartsrampen kommer in och rymmer cirka 100 p-platser. Ambitionen är att både våning 12 och 11 ska öppna före eller omkring årsskiftet 2013/2014.

Därefter färdigställer entreprenören våning 13 som är tänkt att öppna i mars 2014. Ovanpå parkeringshuset byggs ett laboratorium för medicinsk forskning för Linköpings universitet.

Parkeringsytorna ska hyras ut till Sankt Kors fastighets AB och drivas av Dukaten parkering.

Nytt hus för psykiatri och LAH

En tredje och sista etapp innefattar ett helt nytt hus för samlad psykiatrisk vård (vuxenpsykiatri, barnpsykiatri, beroendevård) och lasarettsansluten hemsjukvård (LAH).

Det nya huset ersätter nuvarande lokaler och ger en modern och trivsam vårdmiljö för samtliga dessa patienter, som idag vårdas i olika byggnader på och utanför US-området. LAH får också en fungerande uppställningsplats för sin stora bilpark.

Det nya huset gör det smidigare för patienterna och medarbetarna får bättre förutsättningar att tillgodose sina patienters behov. Husen placeras i naturskönt område på en fin tomt sluttande ner mot bäcken. Byggstart planeras till 2015.


På Region Östergötlands hemsida går att läsa om projektet:

Framtidens universitetssjukhus

Lista på uppladdade filer:

Nyckelord:Projekt, Sjukhusområden, Sjukhusbyggnader

Se alla kommentarer

Lämna kommentar:

Rubrik:
 Ditt meddelande
 
 Enter value Captcha <- Have you entered the code number?
Skribent: