# this script upgraded for php 5.5 and the noscript added back in by taz 3/5/17 Vårdbyggnadswiki Vbw/Temadag: Framtidens vårdbyggnader 4 april 2016
Vbw

Temadag: Framtidens vårdbyggnader 4 april 2016

temadag-framtid5by4.jpg: 466x373, 57k (April 12, 2016, at 07:54 AM)

Temadag - Framtidens vårdbyggnader 4 april 2016

Föredragshållare: Centrum för vårdens arkitektur, Chalmers och Forum vårdbyggnad

Presenterat vid: Sveriges Kommuner och Landsting


Videoinspelning
http://play.skl.se/video/framtidens-vardbyggnader-4-april-2016-04-apr-15-35

Program

Christine Hammarling, Chalmers CVA.
Välkomna – syfte med dagen >> 00:00 - 11:30

Emma Kinch, Forum vårdbyggnad >> 11:30 - 17:30

Anna Ingmansson, Regeringskansliet.
Hur ska sjukvården förändras och bli mer effektiv? >> 17:30 – 40:15

Göran Henriks, Chief Executive of Learning, Region Jönköpings Län.
Morgondagens hälsa och vård – design för individ och invånare med integration i fokus >> 40:15 – 1:05:43

Johannes Pedersen, NORD arkitekter.
Co-creating framtidens vårdbyggnader. >> 1:05:43 – 1:32:00

Roger Molin, SKL och analytiker.
Framtidens sjukvård. >> 1:35:00 – 2:06:00

Stefan Anskär, Programansvarig Verksamhetsplanering. Framtidens US, Universitetssjukhuset i Linköping.
Planering om- och nybyggnation inom US Linköping. >> 2:06:00 – 2:35:00

Marie Öberg, VD Helseplan.
Vårdbyggnader för en förändrad framtid - Hur bygger vi rätt givet vårdens utmaningar och för vilka bygger vi framtidens sjukhus? >> 3:31:00 – 3:55:41

Johan Permert, Utvecklings- och innovationsdirektör, Karolinska Universitetssjukhuset.
Arkitektur, en grundläggande förutsättning för vårdens framtid, men mycket mer en fysisk byggnation. >> 3:55:41 – 4:30:00

Ninja Westberg och Ena Sredanovic, Chalmers studenter.
Life Gateway Jönköping - A New Addition to Ryhov Hospital >> 4:49:40 – 5:04:30

Emelie Joelsson, Xue Han och Zhao Wu, Chalmers studenter
Life Gateway Jönköping - Future Healthcare for Ryhov 2025 >> 5:04:30 – 5:20:00

Göran Lindahl, Chalmers CVA.
CVA Presentation >> 5:20:00 – 5:28:00


Lista på uppladdade filer:

Nyckelord: Föreläsning; Planeringsprocessen; Tidiga skeden

Se alla kommentarer

Lämna kommentar:

Rubrik:
 Ditt meddelande
 
 Enter value Captcha <- Have you entered the code number?
Skribent: