# this script upgraded for php 5.5 and the noscript added back in by taz 3/5/17 Vårdbyggnadswiki Vbw/Rättspsykiatrisk Vård, Falköping
Vbw

Rättspsykiatrisk Vård, Falköping

Material från projekt Rättspsykiatrisk Vård, Falköping

Rattspsyk_falkoping-01-exterior.jpg: 550x400, 88k (June 03, 2013, at 08:50 AM)

2001 påbörjade ABAKO arkitektkontor AB uppdraget med programarbete och utredningsskisser för en ny byggnad för sluten rättspsykiatrisk vård vid Sjukhuset i Falköping. Den stora utmaningen var att skapa byggnader som håller fängelsets säkerhet och samtidigt utgör en miljö som bidrar till att bygga upp patienternas psykiska hälsa. Målsättningen var att trots nödvändiga säkerhetskrav skapa en värdig miljö, präglad av vänlighet, omtanke och trygghet. Därtill kommer en strävan efter lokaler som ger möjlighet till integritet, med oaser för stillhet och reflektion – samtidigt som de inbjuder till gemenskap och ger impulser till aktiviteter, kreativitet och nyfikenhet.

Den lilla byn En viktig del i vården var att i så stor utsträckning som möjligt efterlikna ett normalt vardagsliv för patienterna. Tanken var att skapa en liten by för de grundläggande behoven – där man bor i ett hus, går till jobbet på dagen i ett annat och går till fritidsaktiviteter på kvällar och helger i ett tredje. Byggnaderna har fått olika karaktär – inte bara för att anknyta till en organiskt framvuxen by, utan också för att bryta ned skalan, minska intrycket av institution och ge uttryck för respektive verksamhet. Målsättningen har varit en modern och tidstypisk arkitektur – men genom en sammansmältning av olika historiska referenser skapa igenkänning och därmed trygghet.

Plats: Falköping

År: 2011

Byggherre: Västfastigheter

Arkitekt/Designer/Konstnär: ABAKO arkitektkontor AB

Lista på uppladdade filer:

Nyckelord: Projekt, Sjukhusområden, Sjukhusbyggnader, Vårdavdelningar, Psykiskt sjuka, Stödjande vårdmiljö

Se alla kommentarer

Lämna kommentar:

Rubrik:
 Ditt meddelande
 
 Enter value Captcha <- Have you entered the code number?
Skribent:

07.11.2013 - 08:57  

6873

test

test