Recent Changes - Search:

CSE dept.


This site contains wiki-pages for the department of computer science and engineering at Chalmers and GU.


edit SideBar

CE /

DAT092

Introduction to Electronic System Design / DAT092

Huvudansvarig: Lars S

Förutsättningar

  • Måste bygga ihop labbarna med föreläsningarna på ett bättre sätt
  • Bör introducera byggsätt och mjukvara.
- Kontakta Lundgren/Jonsson/Johansson

Spridda tankar

  • Teknologival viktigt. Hur välja? Inte bara teknologiargument här utan även ekonomi, miljö etc.
- Börja med processor + mjukvara; vad göra när det inte räcker?
  • Effekt. Hur få bort? Byggsätt.
Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on May 06, 2011, at 01:42 PM