Recent Changes - Search:

CSE dept.


This site contains wiki-pages for the department of computer science and engineering at Chalmers and GU.


edit SideBar

CSE /

Miljo

Miljö

(Work-page for the environment work at the CSE department.)

CSE department documentation about sustainability certification

(Dokumenthanteringsplan baserad på instruktioner i Chalmers "Lathund för dokumenthantering på institution/motsvarande".)

Förteckning av dokument som kopplar till det systematiska miljö- och arbetsmiljöarbetet på institutionen för Data- och informationsteknik (CSE).

DokumentDiarienummerSenast ändradLänk / Kommentar
Miljöutredning för CSECSE 2018-01362018-10-24Inlämnad som en del av VP 2019, Chalmers
Miljöplan (som en del av VP 2019)CSE 2018-01472018-10-24Se ovan.
Arbetsmiljö- och jämställdhetsplan (också en del av VP 2019)CSE 2018-01472018-11-08Se ovan
Ansvarsfördelning och arbetsuppgifter / Plan for SWEET at CSE 2018-07-22PDF
DelegationerDoIT 2016-0112 m.fl.2018-06-14Intern katalog i Box
Årlig genomgång med CSE-institutionens miljörepresentanterTODO2019-02-05TODO
Extern miljöcertifieringsrevision 2017C 2017-05102017-05-11Chalmers 360
Intern miljörevision 2018CSE 2018-01142018-09-17TODO: sök fram länken
Dokumentation över genomförda nödläges- eller utrymningsövningar TODO (övning genomförd 2019-01-23) 

Department level goals and activities (2018)

These are the specific goals related to sustainability:

Long term goals:

 • Contribute to a sustainable future through CSE research
 • Contribute to a sustainable future through CSE education

Activities (2018):

 • Appoint a guest researcher within Green IT
 • Make current sustainability activities in education at CSE more visible
 • Make current sustainability activities in research at CSE more visible
 • Replace some travel with video conferences
 • Workshop om MHU på lärarmöte för D&IT-programmen
 • Stödja studentinitiativ inom MHU

Plan för miljöarbete (Miljö, arbetsmiljö, jämställdhet)

Roller:

 • Proprefekt för CSE: Patrik Jansson är både
  • Miljösamordnare för CSE på GU och
  • Miljöcertifieringsrepresentant för CSE på Chalmers
 • Miljörepresentanter (både GU och Chalmers):
  • Michael Morin
  • Ann Tornberg (Lindholmen)
  • Jennifer Horkoff
 • Chalmers: Kemikaliesamordnare: Michael Morin
 • Chalmers: Kemikalieinventerare: Michael Morin

Mer detaljer finns i "Ansvarsfördelning och arbetsuppgifter / Plan for SWEET at CSE".


Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on February 04, 2019, at 10:55 PM