Recent Changes - Search:

CSE dept.


This site contains wiki-pages for the department of computer science and engineering at Chalmers and GU.


edit SideBar

CSE /

Miljo

Miljö

(Informal work-page for the environment work at the CSE department.)

Styrdokument på högre nivå:

"På alla institutioner finns certifieringsrepresentanter som samordnar det lokala miljöledningsarbetet och miljörepresentant som fungerar som stöd för mer praktiska miljöfrågor vid den egna institutionen."

Department level goals and activities (2018)

Long term goals:

 • Contribute to a sustainable future through CSE research
 • Contribute to a sustainable future through CSE education

Activities (2018):

 • Appoint a guest researcher within Green IT
 • Make current Sustainability activities at CSE more visible
 • Workshop om MHU på lärarmöte för D&IT-programmen
 • Stödja studentinitiativ inom MHU
 • Make current sustainability activities at CSE more visible
 • Replace some travel with video conferences

Plan för miljöarbete (Miljö, arbetsmiljö, jämställdhet)

Ett gemensamt dokument beskriver institutionens arbete med miljö, arbetsmiljö, och jämställdhet.

 https://chalmersuniversity.app.box.com/file/244525576828

Roller:

 • Proprefekt för CSE: Patrik Jansson är både
  • Miljösamordnare för CSE på GU och
  • Miljöcertifieringsrepresentant för CSE på Chalmers
 • Miljörepresentanter (både GU och Chalmers):
  • Michael Morin
  • Ann Tornberg (Lindholmen)
 • Chalmers: Kemikaliesamordnare: Michael Morin
 • Chalmers: Kemikalieinventerare: Michael Morin

 1. Länkar till mer information
Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on November 10, 2017, at 02:50 PM