Recent Changes - Search:

CSE dept.


This site contains wiki-pages for the department of computer science and engineering at Chalmers and GU.


edit SideBar

ÖGRU-uppföljningsmöten

Uppföljningsmöten sommaren 2008:

Instruktionerna för 2008 finns i dokumenthanteringssystemet och är länkade från den nya grundutbildningsnämndens sida GUN.


ÖGRU D: 080618 före lunch (möte bokat) PJ träffar först MPK för

  • FoCAL (Peter Dybjer + PJ möte bokat 080616)
  • SDCS (Roger Johansson + PJ möte bokat 080616)
  • NDS (Tomas Olovsson + PJ möte bokat 080616)

ÖGRU de: Må. 080616 med Manne Stenberg (+ PJ möte bokat)


ÖGRU IT: när? med Samuel Bengmark

  • SET (Sibylle Schupp + PJ möte genomfört)
  • ID (Olof Torgersson + PJ möte bokat 080818)

ÖGRU E: när? med Jörgen Blennow

  • IESD (Per Larsson-Edefors, redan genomfört)

ÖGRU Z: Någon av de två veckorna efter midsommar föreslaget (PJ delegerar till AL)

ÖGRU F: när?

ÖGRU Bio: när?

ÖGRU ITU: när?

ÖGRU TIMAL: när?

ÖGRU I: när?

Förslag: dela upp mötena mellan SR enligt följande:

  • SR@{CS+SET}: D, IT, F, I, Bio, TIMAL
  • SR@{CE+NS}: D, IT, E, d, Z
  • SR@ID: IT, ITU
Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on June 13, 2008, at 07:48 PM