Recent Changes - Search:

CSE dept.


This site contains wiki-pages for the department of computer science and engineering at Chalmers and GU.


edit SideBar

AvanceradNivå

Utbildningsnivåer

Vår "grundutbildning" är numera (från 070701) formellt uppdelad i två nivåer.

  • Grundnivå (högskoleingenjör resp. kandidat) motsvarar de första tre åren och
  • avancerad nivå (civ.ing. resp. master) motsvarar två års påbyggnad på grundnivån.

Alla kurser är klassificerade som antingen grundnivå eller avancerad nivå.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 12, 2008, at 10:12 PM