Recent Changes - Search:

CSE dept.


This site contains wiki-pages for the department of computer science and engineering at Chalmers and GU.


edit SideBar

Courses08-09

Förändringar av kursutbudet inom D&IT-institutionen inför läsåret 08/09.

Totalt 112 kurskoder - en minskning med ca 10 (exjobbskoderna) från 07/08.

Sammanfattning:

Översikt av MSc-nivån som en A4: http://document.chalmers.se/doc/209996558

Koppling av kurskoder mellan Chalmers och GU:


Chalmers alla kurser 08/09 sorterade på institution och kurskod: http://www.student.chalmers.se/ci/courses?query_start=1&batch_size=2000&sortorder=DEPT,CODE&search_selection=all

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on September 11, 2008, at 12:24 PM