Recent Changes - Search:

CSE dept.


This site contains wiki-pages for the department of computer science and engineering at Chalmers and GU.


edit SideBar

GruAdm

Grundutbildningsadministrationsmöte (GruAdm) inom D&IT-institutionen

Möten 2011:

Möten 2010:

Möten 2009:

Möten 2008:

Medlemmar: VPref.Gru + 3*SR + studieadm. + studievägl. + eventuellt övrig person, beroende på agendan.

Syfte:

  • Ömsesidigt informationsutbyte om grundutbildningens administrativa rutiner
  • Förbättra och förenkla rutiner
Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on March 31, 2011, at 09:52 AM