Recent Changes - Search:

CSE dept.


This site contains wiki-pages for the department of computer science and engineering at Chalmers and GU.


edit SideBar

GruAdmDec2008

  • Uppföljning av anonyma tentor Lp1. Planering av tentaperiod Lp2 (Studieexp)

Victoria informerade att det fanns bristfälligt ifyllda anonyma tentor. Viss info saknades. Det tar längre tid nu vid rättningar. Tentor måste hämtas tidigt på studiexp för att hinna rättas. Lp2 i full gång. Viktigt att datum deadlines skickar till berörd personal från tex viceprefekt grundutb eller studierektor.

  • Exjobbsredovisningar på Inst.

Rebecca ansvarar för redovisningstillfällen och bokningar av studenterna, exjobbsförslag godkännes av Erland H och Rebecca lägger ut info på www. Diskussion kring opponeringstillfällen.

  • Nya mötestider för våren

4 datum är inbokade.

  • Övriga frågor
Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 29, 2009, at 10:24 AM