Recent Changes - Search:

CSE dept.


This site contains wiki-pages for the department of computer science and engineering at Chalmers and GU.


edit SideBar

GruKom

Grundutbildningskommittén (GruKom) inom D&IT-institutionen

Möten 2011:

Möten 2010:

Möten 2009:

Möten 2008:

Medlemmar:

VPref.Gru + SRs + 1 lärarrep. + adm.

Mål/uppgifter för GruKom

 • Utveckla och kvalitetssäkra inst. grundutb.
  • kursutvärdering, kursplaner, programplaner
 • Samordna inst. kursutbud
  • samläsning, progression, ...
 • Pedagogisk ledning och utveckling
  • behövs fortbildning (engelska, pedagogik, "omskolning" etc.)?
 • Bemanning av kurser med kompetent personal
 • Kännedom om Chalmers och programmens strategier
 • Grundutbildningens budget
  • uppföljning
  • prognos
 • Administration/"drift"
  • rutiner
  • administrativt stöd
  • lokaler?
Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on October 24, 2011, at 11:48 AM