Recent Changes - Search:

CSE dept.


This site contains wiki-pages for the department of computer science and engineering at Chalmers and GU.


edit SideBar

GruKomApril2011

Agenda

  • Seminarium för grundutbildningen?

Institutionen saknar ett forum för att ta upp och diskutera grundutbildningsfrågor med/bland lärare. Behövs det? Form och struktur för ett sådant?

  • Exjobb-betygskala (punkten är överflyttad från agendan i mars)
  • Information från Viceprefekts möte (punkten är överflyttad från agendan i mars)
  • Kursplaner GU
  • Informationspridning om kurser som t.ex. ändringar i utbud? Hur sprider vi informationen idag, vilka är mottagarna etc?

Minnesanteckningar: https://document.chalmers.se/workspaces/chalmers/data-och/internt/grundutbildningskommitte/minnesanteckningar/varen-2011/110419

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on December 05, 2011, at 11:41 AM