Recent Changes - Search:

CSE dept.


This site contains wiki-pages for the department of computer science and engineering at Chalmers and GU.


edit SideBar

GruKomNovember2008

Agenda för GruKom november 2008

Information

  • IMPACT-ansökningar för 2009 inlämnade (Christer)
  • IMPACT-rapporter gjorda för 2008
  • ÖGRU IT: IT-programmet vill att
    • vi utvecklar en ny kurs inom "systemintegration" på masternivå
    • IT-projektkursen i LP4 tar upp mer om testning
    • OOP2 (från HT 2009) tar upp scriptspråk i någon form
  • EDITZ-översyn

Minnesanteckningar: {https://document.chalmers.se/download?docid=773417787}

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on November 24, 2008, at 10:39 AM