Recent Changes - Search:

CSE dept.


This site contains wiki-pages for the department of computer science and engineering at Chalmers and GU.


edit SideBar

ProgreCSE

One of the IMPACT MSc development projects 2007

Titel
Pedagogical Progression for the CSE Master Curriculum
Akronym
ProgreCSE

Områden - frågeställningar

Programutveckling - progression

Mål: kurser som bygger på varandra

Övergripande mål: Ökad kvalitet (djup och bredd) på lärandet inom masterutbildningen utan ökade resurser.

Anpassa masterprogram till CDIO (tänka ut (Conceive), konstruera (Design), driftsätta (Implement), använda (Operate) verkliga system och produkter).

Genomförande: Samordna kurser, prioritera inom programmet, formulera röd tråd

Ge en helhetsbild av programmet tidigt i utbildningen. Tydliggör var i programmet olika kunskaper / färdigheter introduceras, fördjupas och används. Utveckla samarbetet mellan lärarna inom lärarlaget. Utnyttja olika studentkategoriers varierande bakgrund till förbättrat lärande i tvärfunktionella team.

Mervärde

Bättre lärande - studenterna når längre, blir mer motiverade. Mer utbyte av idéer inom lärarlaget. Programmet blir mer attraktivt. Bättre helhetssyn, bättre anställbarhet.

Begärda projektmedel: 540 kSEK

Utgifter: -

Partners:

  • Integrated Electronic System Design (IESD),
  • Interaction Design (ID),
  • Software Engineering and Technology (SET)

Personal - personalkostnader

Preliminär bemanning:

  • 20% Lars Bengtsson,
  • 10% Olof Torgersson,
  • 10% Staffan Björk,
  • 10% Sven-Arne Andreasson,
  • 10% Sibylle Schupp,
Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on May 05, 2008, at 09:23 PM