Recent Changes - Search:

CSE dept.


This site contains wiki-pages for the department of computer science and engineering at Chalmers and GU.


edit SideBar

Roles

Rollen Studierektor

Kontakt på D&IT för kursutvärderingsprocessen: Rebecca Cyrén

Under utarbetning:

 Studievägledare GU, Exjobbsansvarig, Examinator, PA, Bemanna med Handledare@CS

Administrativa stödsystem:

LADOK
för att få access krävs en (kort) utbildning som Adm.Chef kan boka in dig på. (PJ: Jag har aldrig gått den eller haft access under 6 år som först SR och sedan VPref.Gru)
Studieportalen
När det gäller studieportalen är det bra att ha tillräckliga rättigheter att editera kursplaner resp. hemsidor för alla kurser inom ämnet - här är det utb. sekt. som delar ut rättigheterna. Det är fortfarande examinator som förväntas göra jobbet med dessa, men sr brukar finnas som "backup" och det finns också i kurshemsidesmodulen praktiska funktioner för att få reda på (utan LADOK-access) vilka studenter som är registrerade på en viss kurs.
Budgetsystemet
(för grundutbildningsplaneringen) är det Patrik Persson centralt som delar ut access till. Det systemt är bara aktivt ca okt-dec så det är inte brättom.
STURE
(grundutb.plan.databasen inom D&IT-institutionen) är det Ana som kan bäst - där delar vi på ett enda konto: grundut med lösen (fråga!). Det finns ett webbgränssnitt och det finns också ett program (skrivet av Sven-Arne Andreasson) vid namn Databaskontroll som ger enklare editerings- och sökmöjligheter.
Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on May 22, 2008, at 07:28 PM