Recent Changes - Search:

CSE dept.


This site contains wiki-pages for the department of computer science and engineering at Chalmers and GU.


edit SideBar

StudenttalHT2008

Årets prognos (samt förra årets utfall inom parentes)

Prog.BSc 1BSc 2BSc 3Prog.MSc 1MSc 2Komm.
CS36(36)~<19 CS22(32)15?
GU utbyte    14(12) 
IT86(79)81(55)62(59)ID53(32)30?Kraftig ökning av lokala studenter
    SET64(66)60?
D1059593FoCAL31(23)20
    SDCS23(16)15
    NDS68(49)47
E78(74)5745IESD50(37)35
Chalmers utb.    ? ( ?)
    Tot MSc325(267) Totalen +22, ID kraftigt förstärkt
d40(35)3035   Justerat efter uppropet 080819
e34(25)1933   Justerat efter uppropet 080819

Detaljer:

080913: Registrerade efter två veckor på MSc: https://document.chalmers.se/workspaces/chalmers/administration-och/studieadministration/internt/antagningsstatistik-h08/master-h08-registrerade6025 080826: Börje:

 	08/09	07/08
 IT1	86	79
 IT2	81	55
 IT3	62	59

Kurser period 1 2008/09

 Chalmers		 Reg ht07
 1; TMA235	Matematisk introduktionskurs IT		 97	 82
 1; TDA615	Datorintroduktion IT			 98	 84
 1; EDA432	Digital- och datorteknik IT		 97	 86
 1; TDA545	Objektorienterad programvaruutv…	 99	 93

 2; EDA496	Grundläggande software engineering	127	168
 2; MVE045	Matematisk analys IT			 81	 74
 3; FFY621	Fysik för ingenjörer IT			 20	 34
 3; ITS022	Teknik för ett hållbart globalt ...	 84	110

 4; EDA386	Internet technology			 68	 83
 4; EDA263	Computer security			 90	115
 4; DAT060	Logic in computer science		 28	 66
 4; TIN092	Algorithms				 89	107
 4; EDA397	Agile development processes		 49	 76
 4; TDA361	Computer graphics			 37	 52
 4; TDA491	Graphical interfaces			 48	 43
 4; DAT125	Physical computing			 31	 34

 5; DAT145	Advanced topics in networks ...		 33	 -
 5; EDA122	Fault-tolerant computer systems		 50	 -
 5; TDA261	Frontiers of programming languag...	 4	 9
 5; DAT140	Types for programs and proofs		 5	 -
 5; TDA292	Software engineering using form...	 21	 -

 5; TDA183	Models of computation			 12	 9


 565 = 28+31+90+68+49+37+48+89+5+33+50+12+4+21
 282 stud 2008

 764 = 66+34+115+83+76+52+43+107+9+9
 297 stud 2007

080814: Paula: Statistik från vissa prg.

080813: Patrik: Detta är baserat på data från Chalmers centralt 080804 (ur dokumenthanteringssystemet + korrigering för 2007 års utfall. (Jag räknar här med att 32% av de internationell antagna dyker upp.)

080813: Lars:

 d2: 30   d3: 35
 e2: 19   e3: 33
 D2: 95   D3: 93

080813: Ida: Här kommer senaste genomgången av vad vi kan vänta oss inför terminsstarten:

 • N1COS, Datavetenskapligt program H08

Antal som tackat ja efter sista urvalet: 49 studenter, varav 6 kvinnor Av dessa har hittills 26 bekräftat för mig att de kommer.

 • N2COS, Computer Science Master's programme, H08

Antal som tackat ja efter sista urvalet: 15 studenter, varav 3 kvinnor Av dessa har hittills 9 bekräftat för mig att de kommer.

 • Dessutom får vi nöjet att ta emot 14 utbytesstudenter!

Av dessa är 7 från Tyskland 4 från Spanien 1 student från vardera Slovenien, USA samt Island

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on September 15, 2008, at 09:54 PM