Recent Changes - Search:

CSE dept.


This site contains wiki-pages for the department of computer science and engineering at Chalmers and GU.


edit SideBar

Develop the SOF program

Code
2015:11
Start
?
End
2016
Budget-2015
250
Status-Aug-2015
20% ??
Status-Dec-2015
50-100% ??
Financer
CSE/GU
Customer
SOF
Coordinator
Agneta Nilsson
Summary

Från Agneta 21 aug 2015:

  • Develop SOF är en fortsättning på det som påbörjades året innan. Har gjort lite tankearbete och diskuterat i olika forum, men det mesta arbetet kvarstår och ska genomföras under hösten.
Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on August 21, 2015, at 12:16 PM