Recent Changes - Search:

CSE dept.


This site contains wiki-pages for the department of computer science and engineering at Chalmers and GU.


edit SideBar

Hållbarhet i MPSOF

Cancelled
YES
Start
June 2015
End
Dec 2015
Budget-2015
125
Financer
Q/EDIT-I
Customer
MPSOF
Coordinator
Agneta Nilsson
Summary
Hållbarhet kopplat till IT i MPSOF och MPIDE

Från Agneta 21 aug 2015:

  • projektet ansöktes tillsammans med Sus på IDE som ett tänkt samarbete, men jag tror att vi får avvakta med det nu givet att Sus slutade som MPA.
Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on August 21, 2015, at 12:18 PM