Recent Changes - Search:

CSE dept.


This site contains wiki-pages for the department of computer science and engineering at Chalmers and GU.


edit SideBar

Eval

April 2008
Workshop inkl. posters för 56 projekt
Aug. 2008
begär in svar på Självvärdering Master 2008 från alla VPref/MPK
Augusti 2008
IMPACT-Workshop
Början av oktober
AgendaUtv2008 med VPref + "projektledare"
Mitten av oktober
ansökan 2009 års projekt
Slutet av oktober
rapporter klara för 2008 års projekt
November
beslut om bidrag för 2009
December
VPref.Gru-enkät igen (samma som 2007 för att jämföra)
Sommaren 2009
Självvärderingen för alla masterprogram igen (samma som 2008 för att jämföra)
Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on September 18, 2008, at 09:33 AM