Recent Changes - Search:

CSE dept.


This site contains wiki-pages for the department of computer science and engineering at Chalmers and GU.


edit SideBar

EditQuickReference

Text: Enkel redigering - Textformatering

Tabeller: Lätt - Avancerad

Formatering: ''kursiv'', '''fet''', '''''fet kursivt''''', @@skrivmaskin@@
Annan formatering: [+större+], [-mindre-], '^upphöjt^', _nersänkt_, {+underskryket+}, {-överstryket-}
Externa länkar: [[annan sida]], [[http://www.example.com]], [[annan sida | länktext]], [[#anchor]]
Interna länkar: [[Main/Testsida]] ger Testsida, [[Main.Testsida]] ger Main.Testsida, [[(Main.)Test(sida)]] ger Test
Listor: * för punktlista, # för numrerad lista, :term:definition för definitionslista
Paragrafer: -> för indrag av första raden, -< för utdrag
Separatorer: !!, !!! för rubriker, ---- för horisontell linje

Radbrytning: \\ eller [[<<]]
Undvik formatering: [=...=]
Exakt formatering: [@...@]

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on March 11, 2006, at 09:25 AM