Recent Changes - Search:

CSE dept.


This site contains wiki-pages for the department of computer science and engineering at Chalmers and GU.


edit SideBar

XLPage

This page contains the string mappings to convert PmWiki's prompts into Swedish.

See also XLPageCookbook

 
 ### Character encoding, e.g. 'iso-8859-2' or 'utf-8' 
 # 'xlpage-i18n' => '',
 ### Locale identifier, e.g. 'de' or 'cs_CZ.ISO-8859-2'
 'Locale' => 'sv_SE',
 ### Time format, e.g. '%Y-%m-%d %H:%M EET'
 'TimeFmt' => '%Y-%m-%d %H:%M',

 ### Standard layout strings
 'View' => 'Visa',
 'Edit' => 'Redigera',
 'History' => 'Historik',
 'Print' => 'Utskrift',
 'Recent Changes' => 'Senaste ändringarna',
 'Search' => 'Sök',
 'Page last modified on {$LastModified}' => 'Sidan senast ändrad {$LastModified}',
 'Go' => 'Verkställ',
 'All Recent Changes' => 'Alla senaste ändringarna', 
 # access keys
 'ak_view' => '',
 'ak_edit' => '',
 'ak_history' => '',
 'ak_print' => '',
 'ak_recentchanges' => ''

 ### Print layout strings
 'From $WikiTitle' => 'Från $WikiTitle',
 'Retrieved from {$PageUrl}' => 'Hämtad från {$PageUrl}', 

 ### Page locations
 '{$SiteGroup}/EditQuickReference' => 'PmWikiSv/EditQuickReference', 
 '{$SiteGroup}/UploadQuickReference' => 'PmWikiSv/UploadQuickReference', 
 '{$SiteGroup}/Search' => 'PmWikiSv/Sök',
 '{$Group}/RecentChanges' => '',

 ### Browse page strings
 'redirected from' => 'Omdirigerad från',

 ### Edit page strings
 'Editing {$FullName}' => 'Redigerar {$FullName}',
 'Save' => 'Spara', 
 'Save and edit' => 'Spara och redigera', 
 'Save as draft' => 'Spara som utkast', 
 'Preview' => 'Förhandsgranska',
 'Cancel' => 'Avbryt',
 'Reset' => 'Återställ',
 'Author' => 'Författare',
 'An author name is required.' => 'Författarens namn måste anges.',
 'Summary' => 'Sammanfattning',
 'This is a minor edit' => 'Detta är en mindre korrigering',
 'Preview {$FullName}' => 'Förhandsgranskning av {$FullName}',
 'End of preview -- remember to save' => 'Slut på förhandsgranskning -- kom ihåg att spara',
 'Page is unsaved' => 'Sidan är inte sparad',
 'Top' => 'Toppen',
 # access keys
 'ak_save' => '',
 'ak_saveedit' => '',
 'ak_preview' => '',
 # 'ak_savedraft' => '',

 ### Page history strings
 '{$FullName} History' => '{$FullName} Historik',
 'Show minor edits' => 'Visa mindre korrigeringar',
 'Hide minor edits' => 'Dölj mindre korrigeringar',
 'Show changes to markup' => 'Visa ändringar (som de skrevs in)',
 'Show changes to output' => 'Visa ändringar (som de ser ut vid visning)',
 'by' => 'av',
 'Restore' => 'Återställ',
 'Added line $DiffLines:' => 'Tillförd rad $DiffLines',
 'Added lines $DiffLines:' => 'Tillförda rader $DiffLines',
 'Changed line $DiffLines from:' => 'Ändrad rad $DiffLines från',
 'Changed lines $DiffLines from:' => 'Ändrade rader $DiffLines från',
 'Deleted line $DiffLines:' => 'Borttagen rad $DiffLines',
 'Deleted lines $DiffLines:' => 'Borttagna rader $DiffLines',
 'to:' => 'till:',

 ### Page attribute strings
 'Attributes' => 'Egenskaper',
 '{$FullName} Attributes' => '{$FullName} Egenskaper',
 'Set new read password:' => 'Ange nytt läslösenord',
 'Set new edit password:' => 'Ange nytt redigeringslösenord',
 'Set new attribute password:' => 'Ange nytt egenskapslösenord',
 '(set by $PWSource)' => '',
 '(using $PWCascade password)' => '(använder $PWCascade lösenord)',

 # 'EnterAttributes' => "Enter new attributes for this page below. Leaving a field blank will leave the attribute unchanged. To clear an attribute, enter 'clear'.",
 'EnterAttributes' => "Nedan anges nya egenskaper för denna sida. Lämnas fält tomma så förändras de inte. För att tömma en egenskap, ange 'clear'.",

 ### Authorization strings
 'Name' => 'Namn',
 'Password' => 'Lösenord',
 'Password required' => 'Lösenord krävs',
 'Name/password not recognized' => 'Namn/lösenord stämmer inte',

 ### Search strings
 'Search' => 'Sök',
 'Search Results' => 'Sökresultat',
 'SearchFor' => 'Sökresultat för <em>$Needle</em>',
 'SearchFound' => '$MatchCount sidor hittade bland $MatchSearched genomsökta sidor.',

 ### Upload strings
 'Attach' => 'Bifoga',
 'Uploads' => 'Uppladdade filer',
 'Attachments for' => 'Bilagor för',
 'File to upload:' => 'Fil att ladda upp:',
 'Name attachment as:' => 'Bilagans namn:',
 'Upload' => 'Ladda upp',
 'ULsuccess' => 'Lyckad uppladdning',
 'ULbadname' => 'Felaktigt namn på bilaga',
 'ULbadtype' => ''$upext', ej tillåten filtyp',
 'ULtoobig' => 'Filen är för stor för',
 'ULtoobigext' => 'filen är större än max $upextmax byte '$upext'',
 'ULpartial' => 'Ej hel fil',
 'ULnofile' => 'Ingen fil mottagen',
 'ULexists' => 'En fil med detta namn finns redan',
 'ULpquota' => 'Gruppquota nådd',
 'ULtquota' => 'Uppladdningsquota nådd',
 'Set new upload password:' => 'Ange nytt uppladdningslösenord:', 

 ### GuiEdit button bar
 'Emphasized' => 'Förstärkt',
 'Emphasized (italic)' => 'Kursiv',
 'Strong' => 'Förstärkt (fet)',
 'Strong (bold)' => 'Fet',
 'Page link' => 'Sidlänk',
 'Link to internal page' => 'Länk till intern sida',
 'link text' => 'Länktext',
 'Link to external page' => 'Länk till extern sida',
 'file.ext' => 'Filnamn.filändelse',
 'Attach file' => 'Bifoga en fil',
 'Big text' => 'Stor text',
 'Small text' => 'Liten text',
 'Superscript' => 'Superskript',
 'Subscript' => 'Subskript',
 'Heading' => 'Rubrik',
 'Subheading' => 'Underrubrik',
 'Center' => 'Centrera',
 'Unordered list' => 'Oordnad lista',
 'Unordered (bullet) list' => 'Oordnad lista (punkt)',
 'Ordered list' => 'Ordnad lista',
 'Ordered (numbered) list' => 'Ordnad lista (numrerad)',
 'Indented text' => 'Indragen text',
 'Hanging indent' => 'Hängade indrag',
 'Horizontal rule' => 'Horisontell linje',
 'Table' => 'Tabell',
 # access keys
 # 'ak_em' => '',
 # 'ak_strong' => '',

 ### Others
 'not found' => 'ej funnen',
 '(approve sites)' => '(godkänn webbplatser)',
 'This post has been blocked by the administrator' => 'Denna ändring har stoppats av administratören',
 'Password encryption' => 'Lösenordskryptering',
 'Name/password not recognized' => 'Namn/lösenord stämmer inte',
 # 'EditConflict' => "The page you are editing has been modified since you started editing it. The modifications have been merged into the text below, you may want to verify the results of the merge before pressing save. Conflicts the system couldn't resolve are bracketed by &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; and &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;."
 'EditConflict' => "Sidan du redigerar har ändrats sedan du började redigera. Ändringarna har infogats i texten nedan, så du vill kanske kontrollera slutresultatet innan du sparar. Konflikter som inte kunde åtgärdas omges av &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; och &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;."
 # 'EditWarning' => "The page you are editing has been modified since you started editing it. If you continue, your changes will overwrite any changes that others have made.",
 'EditWarning' => "Sidan du redigerar har ändrats sedan du började redigera. Om du fortsätter kommer dina ändringar att skriva över ändringar som andra har gjort.",
 'View changes' => 'Visa ändringar',

 ### Historical
 ## pre-2.1 phrases
 'Page last modified on $LastModified' => 'Sidan senast ändrad $LastModified',
 'Editing `{$FullName}' => 'Redigerar `{$FullName}',
 'Describe $Name here.' => 'Beskriv $Name här',
 'Preview `{$FullName}' => 'Förhandsgranska `{$FullName}',
 '$FullName History' => '$FullName Historia',
 'Page Attributes' => 'Sidegenskaper',
 '$FullName Attributes' => '$FullName Egenskaper',
 'Answer' => 'Svar', 
 'SearchWiki' => 'Sök', 
 'All' => 'Alla', 
 'Edit SideBar' => 'Redigera meny', 
 'Printable View' => 'Utskriftsfönster', 
 'Page History' => 'Sidhistorik', 
 'Read Page' => 'Läs sida', 
 'Edit Page' => 'Redigera sida', 
 'WikiHelp' => 'Wiki hjälp', 
 'Wiki Help' => 'Wiki hjälp', 
 'Retrieved from $PageUrl' => 'Hämtad från $PageUrl', 
 'PmWiki/WikiHelp' => 'PmWikiSv/WikiHjälp', 
 'PmWiki.EditQuickReference' => 'PmWikiSv.EditQuickReference', 
 'PmWiki.UploadQuickReference' => 'PmWikiSv.UploadQuickReference', 
 'Main/SearchWiki' => 'PmWikiSv/Sök',


Notes

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on May 04, 2009, at 08:03 AM