Recent Changes - Search:

CSE dept.


This site contains wiki-pages for the department of computer science and engineering at Chalmers and GU.


edit SideBar

ST /

EducationBudgetProcess

2013-06-18: Från Birgitta Gustafsson: "plan uppdateringar av GRU kalkylerna"

till Johan, Peter, Peter, Patrik, Jan, Rolf, Ana, Richard, Eva, Johan

Hej

Nu har vi mer eller mindre överlämnat GRU kalkylerna som verktyg till avdelningscheferna. En preliminär, gemensam, samlad bild kring uppdateringar av mallarna sammanfattas nedan.

Närmast ska vi inrikta oss på "prognos 2013" som ligger upplagd i box.com.

Prognos 2013

2013-08-15: Studierektorerna ska ha uppdaterat antal timmar per kurs för 2013. (Ana Bove kan mejla underlaget till Johan H resp Eva L i god tid innan så lägger de in timmarna.)

Ekonomerna uppdaterar lönekonteringarna i mallen med de senaste som finns noterat eller inlagt i lönesystemen. Klart dagarna efter 15 augusti och tills ekonomernas "prognos T2-möten" med avdelningscheferna. Dessa möten ska ske runt 20-25 aug.

2013-08-20/25: "prognos T2-möten" mellan ekonom, avd.chef (och studierektor om avd. chef så önskar).

Budget 2014

2013-10-??: (Klart 1:a halvan av okt.) Studierektorerna ska ha uppdaterat antal timmar per kurs för 2014. Som underlag används "Prognos 2013"-kalkylen.

Ekonomerna uppdaterar med GRU intäkter för 2014. Avdelningschef, ekonom och studierektor stämmer av lönekonteringen som blir input till avdelningens budget.

Avstämning genomsnittslönekostnader sker i slutet av oktober/november av "gru-ekonom".

Efterkalkyl 2013

2014-01-31: Studierektorerna ska ha uppdaterat antal timmar per kurs för 2013. (Ana Bove kan mejla underlaget till Johan H resp Eva L i god tid innan så lägger de in timmarna.)

Ekonomerna uppdaterar med bokförda lönekonteringarna 2013.

2013-02-28: Ekonomerna uppdaterar bokförda intäkter för 2013.

2013-02-28: Avstämning genomsnittslönekostnader av "gru-ekonom".

Vi får se om denna plan fungerar i verkligheten eller om vi måste ändra i tidplanen.


Termer

  • "gru-ekonom" = Birgitta Gustafsson
Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on June 19, 2013, at 02:03 PM