Recent Changes - Search:

CSE dept.


This site contains wiki-pages for the department of computer science and engineering at Chalmers and GU.


edit SideBar

ST /

Invoices

How to pay invoices:

https://www.chalmers.se/insidan/sites/cse/verksamhetsstod/routines-processes/supplier-invoice-process

Q&A

Vad betyder det att "leveransattest behövs"?

Tredje bubblan uppifrån i processbeskrivningen säger "Do delivery certification (leveransattest)" - konkret innebär det att klicka på en liten "stämpel"-ikon i början av raden. Det ska alltid vara en person som gör attesteringen av leveransen (dvs. intygar att "varan" levererats) och en annan som gör slutattest (intygar att pengarna får dras från kontot). [Rätt ofta är det någon i verksamhetsstödet som leveransattesterar, men ibland är den en "vanlig anställd".]

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on July 29, 2013, at 10:09 PM