Recent Changes - Search:

CSE dept.


This site contains wiki-pages for the department of computer science and engineering at Chalmers and GU.


edit SideBar

Tips

Tips och länkar

Kerberos-inlggning med ssh

Skrivare

  • Egen-adm. Linux och Chalmers-skrivare
  • Patrik: instruktionen fungerar bara delvis - jag får upp alla skrivarna men de flesta program klarar inte av att välja en av dem (antagligen pga de är så många - flera hundra!). Den "råa" vägen med lpr fungerar dock bra.

For better self-admin tips join the chalmers-cse-selfadmins google group

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 12, 2010, at 02:11 PM