Vbw

Gôrbra för äldre

ÄLDRE GÖTEBORGARE SKA KUNNA BO KVAR LÄNGRE I SINA HEM när Göteborgs stad och flera bostadsbolag nu investerar i ökad gemenskap, bättre tillgänglighet och ny teknik för att skapa goda boendemiljöer. Staden är en nationell försöksverksamhet för att förbättra boendet för äldre och anhöriga. Projektet får inspiration och pengar av Hjälpmedelsinstitutet. Vi tar hjälp av äldre hyresgäster och anhöriga så att vi satsar på rätt åtgärder.

BYGG BADRUM SOM FUNGERAR FÖR ÄLDRE I vägledningen ”Bra badrum ger ökat kvarboende – så gör du små badrum mer tillgängliga” delar Bostadsbolaget och Familjebostäder med sig av sina erfarenheter från Gôrbra för äldre.

I äldre flerfamiljshus är tillgängligheten ofta bristfällig, byggstandarder och krav har förändrats över tid. God tillgänglighet är en viktig faktor som ökar möjligheterna att bo kvar hemma längre. Det är därför viktigt att se över befintligt bestånd i syfte att öka tillgängligheten.

Bostadsföretagen har med hjälp av experter i tillgänglighet skapat två provbadrum som visats upp för äldre hyresgäster. Badkaren har plockats bort liksom nivåskillnader, dörrpassagen är breddad och interiören optimalt placerad för att skapa svängutrymme för en äldre med rollator. Materialvalen är valda med omsorg för att minska halkrisk men också skapa kontraster för ett åldrat öga. Belysningen är god utan att blända.

Plats: Göteborg

År: 2011-2012

Byggherre: Bostadsbolaget och Familjebostäder

Arkitekt/Designer/Konstnär: White, Ferrum arkitekter

Kontaktinfo: Marianne Hermansson, processledare Gôrbra för äldre, som arbetar på Göteborgs stads utvecklingscenter för äldre, Senior Göteborg. Tfn 368 03 05. E-mail marianne.hermansson@stadshuset.goteborg.se Senior Göteborg är ett utvecklingscenter med spetskunskap. Vi arbetar strategiskt för att möta en åldrande befolkning med kompetensförsörjning, boendeutveckling och välfärdsteknologi. www.goteborg.se/seniorgoteborg Mer info om Gôrbra för äldre finns på www.gorbraforaldre.se

Lista på uppladdade filer:

  Nyckelord: Projekt, Trygghetsboende, Äldre, Behovsanalys,Genomförande, Utvärdering, Arbetsmiljö, Tillgänglighet

  Se alla kommentarer

  Lämna kommentar:

  Rubrik:
   Ditt meddelande
   
   Enter value Captcha <- Have you entered the code number?
  Skribent:

  09.10.2013 - 13:40  

  Gôrbra för äldre

  Bra badrum ger ökat kvarboende - så gör du små badrum mer tillgängliga