Vbw

Höglandssjukhuset Eksjö, Hus 36

hogland-hus36.jpg: 620x466, 177k (November 17, 2013, at 09:20 PM)

Hus 36 bildar fronten mot staden. Med sin vitputsade fasad i strikt design med stora glaspartier reflekterandes sjukhusparkens ståtliga högresta träd kommer den att utgöra en värdig och livsbejakande gest mot stadens centrum och besökaren. Projektet omfattar en ny sjukhusbyggnad i 7 våningsplan. Byggnaden inrymmer : Storköksanläggning av högsta tekniska och kvalitativa nivå, omfattar en cook and chill verksamhet med kapacitet om 1000 portioner per dag Dialysenheten med 27 vårdplatser, omfattar mottagning för njurpatienter, PD mottagning och Hemodialys fördelat på två enheter, traditionell assisterad dialys samt sk självdialys. Medicinvårdsavdelning omfattandes endokrinologi, nefrologi och strokevård med tillhörande mottagningsenheter och dagvård. Strokevården, såväl akut som rehabilitering, omfattar såväl mottagning som slutenvårdsplatser. Enheten omfattar 24 vårdplatser, i enkelrum, fördelade i 4 grupper. Vården bedrivs enl. sk patientnärmre vård. En grupp vårdrum om 6 patienter placeras kring en arbetsstation medstörsta möjliga visuella kontakt med patienterna. Övriga medicinvårdsavdelningar endikrinologi och nefrologi omfattar totalt 18 vårdplatser fördelade på tre vårdgrupper om 6 patienter centrerade kring varsin arbetsstation med tillhörande bifunktioner. Ett upplägg, som följer ett Evidence-Based Design tänkande om vårdmiljönsbetydande inverkan på såväl patienter, anhöriga som vårdteam. En byggnad som sätter människan i centrum. En värdig anläggning för såväl sorg som glädje.

Plats: Eksjö

År: 2012

Byggherre: Landstinget i Jönköpings län / Landstingsfastigheter

Arkitekt/Designer/Konstnär: YLP Arkitekter

Lista på uppladdade filer:

Nyckelord:Projekt, Sjukhusbyggnader, Vårdavdelningar, Patientrum, Mottagningar, Hälsofrämjande vårdmiljö,

Se alla kommentarer

Lämna kommentar:

Rubrik:
 Ditt meddelande
 
 Enter value Captcha <- Have you entered the code number?
Skribent: