Vbw

Ljus i publik vårdmiljö. En forskningsöversikt 2015

ljus2-270x143.jpg: 270x143, 38k (December 04, 2015, at 10:59 AM)

Författare: Annika Kronqvist

Institution: Jönköping University, School of Engineering

Abstrakt/Sammanfattning: Denna översikt syftar till att sammanställa befintligt forskningsläge avseende ljusdesign i den publika vårdmiljön. Översikten baseras på databassökningar på vetenskapliga databaser tillgängliga vid Jönköping University under perioden december 2014 - mars 2015.

För att skapa bättre ljusmiljöer inom vården är det viktigt att belysningen planeras med omsorg och att olika aspekter hos ljuset och ljuskällans kvalitet beaktas. Det är viktigt att ljuskaraktären i sjukhusets allmänna utrummen gör det möjligt att orientera sig med lätthet och att bedöma hälsotillstånd, men sjukhuset är också en arbetsplats. Det är på arbetsplatsen som vi vistas en stor del av vår vakna tid, och anställda vid ett sjukhus i USA fick den största andelen ljus, intensitet och period, under arbetsveckan, på sin arbetsplats. Tillgången till naturligt ljus visade sig också vara den enskilt viktigaste faktorn när man undersökte hur olika designelement uppfattades av vårdpersonal. En större tillgång till dagsljus gör personalen mindre stressad och ökar deras välbefinnande. För besökare på sjukhus var ljus i kombination med färg en positiv distraktion samtidigt som det gav vägledning. Patientrummets utformning har studerats i ett flertal studier, men det visade sig att evidensbaserad ljusdesign där ett helhetsgrepp om vårdmiljön tas saknas.

Lista på uppladdade filer:

Nyckelord: Forskning, Arbetsmiljö

Se alla kommentarer

Lämna kommentar:

Rubrik:
 Ditt meddelande
 
 Enter value Captcha <- Have you entered the code number?
Skribent: