Vbw

H-huset, Universitetssjukhuset Örebro

Material från projekt H-huset, Universitetssjukhuset Örebro

1. Projektnamn: H-huset, Universitetssjukhuset Örebro

2. Plats: Universitetssjukhuset Örebro

3. År: 2016

4. Byggherre: Region Örebro Län

5. Arkitekt/Designer/Konstnär: Sweco architects/Aart architects

6. Beskrivning: I ljusa, moderna och funktionella lokaler ska delar av Örebro läns högspecialiserade vård flytta in under 2020. Byggnaden står för förnyelse och framtid; enbart enkelrum på vårdavdelningar, hög tillgänglighet, moderna mottagningar och behandlingsrum samt en inspirerande och sund miljö. Huset är byggt enligt miljöbyggnad guld och med fokus på hållbarhet.

Huset kommer att inrymma Ögonkliniken, Öron- näs- och halskliniken, Hudkliniken, Plastik- och käkkirurgiska kliniken, operation och anestesiavdelning samt om- och utbyggnad av Akutmottagning.Läs mer om H-huset på https://www.regionorebrolan.se/h-huset

Konsttävlingar genomförs under år 2016/2017 för konsten i H-huset. Läs mer på: https://www.regionorebrolan.se/sv/Om-regionorebrolan/Detta-ar-landstinget/Lednings--och-verksamhetsstod/Fastigheter/Konstverksamheten/Aktuella-gestaltningsuppdrag/H-huset-och-akutmottagningen-USO/

Lista på uppladdade filer:

  Projekt

  Sjukhusområden Sjukhusbyggnader Vårdavdelningar Patientrum Högteknologiska miljöer

  Mottagningar Administration

  Konst

  Behovsanalys Förstudier

  Stödjande vårdmiljö Hälsofrämjande vårdmiljö Arbetsmiljö Tillgänglighet Säkerhet Planeringsprocessen Tidiga skeden

  Tillbaks till Lägg in material

  Se alla kommentarer

  Lämna kommentar:

  Rubrik:
   Ditt meddelande
   
   Enter value Captcha <- Have you entered the code number?
  Skribent:

  02.11.2016 - 09:17  

  Maria Dubbelman