ÖK

Överenskommelsen mellan beställare (utbildningsprogram) och utförare (institution)

Uppföljningen av ÖK beskrivs här:

https://document.chalmers.se/workspaces/chalmers/hogskolegemensamma5051/internt/grundutbildningsnamnden/overenskommelsen-for/handbok