ST /

ProgrammeringsspåretHIng

Epost till PA@TIDAL, 2013-12-20

På UnHos medarbetarsamtal lovade jag jag att prata med dig, Arne Linde (i din roll som PA@d) om att programmeringsspåret i TIDAL behöver ses över och att någon (gärna Uno) bör ges ett uppdrag att dra i detta. Det handlar i första skedet om att dra ihop "gänget" som ansvarar för dessa kurser till ett möte innan deadline för kursplanerna 2014/15 för att se om något bör uppdateras och i nästa steg om att diskutera mer långsiktigt vad som bör resp. kan ändras.

Nu är det inte den tiden på året då nya projektpengar kan allokeras och delas ut, men jag tycker (som avdelningschef på programvaruteknik) att vi har ett ämnesansvar för utvecklingen inom området så jag kan sätta av dessa resurser inom avdelningen. (I storleksordningen 100 timmar till att börja med.) Så jag skulle egentligen kunna se detta som ett rent "ämnesutvecklingsprojekt" oberoende av ev. utvecklingsprojekt som programmen drar i, men det skulle kännas bättre om det kunde ske i samverkan. (Och inför budgeten hösten 2014 kanske Dataingenjörsprogrammet kan avsätta lite pengar för att fortsätta 2015 med ev. förändringar som identifieras under den första delen.)

Vad tycker ni?

God Jul!

Patrik

PS. Kopia till AnBo och MiSt för kännedom och för att se om det finns närliggande projekt som vi kan samverka med.