Vbw

Tehuset, SÄS Borås

Material från projekt Tehuset, SÄS Borås

tehuset.jpg: 475x315, 53k (January 15, 2016, at 12:00 PM)

Södra Älvsborgs sjukhus stod inför ett upprustningsbehov av bl.a. vårdavdelningarna. Eftersom sjukhuset har byggnader, som härstammar från olika tidsepoker med begränsade ombyggnadsmöjligheter, valde man att satsa på en ny vårdbyggnad kopplad direkt mot gamla huvudbyggnaden. Den nya byggnaden skulle i huvudsak innehålla vårdenheter för slutenvården, medan de gamla byggnaderna skulle upprustas för mottagningar och dagvård. Etapp I i ”vårdutvecklingsprojektet” var alltså en ny vårdbyggnad, ”Tehuset” med inflyttning 1:a kvartalet 2010. Etapp II blev sedan ombyggnad/upprustning för mottagningar/öppenvård i de gamla byggnaderna. Ombyggnaderna genomfördes under 2010 – 2013. Tehuset innehåller vårdenheter i plan 3 t.o.m. plan 8, där patienter vårdas i enkelrum. I plan 2 finns en dagkirurgisk operationsavdelning med fyra operationssalar samte en endoskopienhet med fyra salar. I plan 1 har vi sjukgymnastik och arbetsterapilokaler. Byggnaden är sedan 2010 GreenBuilding-klassad med en energiförbrukning på 108 kWh/m2 inkl. verksamhetens energiförbrukning.

Plats: Borås

År: 2010

Byggherre: Västfastigheter

Arkitekt/Designer/Konstnär: Sweco Architects AB

Lista på uppladdade filer:

Nyckelord: Projekt, Sjukhusbyggnader, Vårdavdelningar, Patientrum, Konst, Program, Genomförande, Utvärdering, Stödjande vårdmiljö, Hälsofrämjande vårdmiljö, Arbetsmiljö, Tillgänglighet, Planeringsprocessen

Se alla kommentarer

Lämna kommentar:

Rubrik:
 Ditt meddelande
 
 Enter value Captcha <- Have you entered the code number?
Skribent: