ÖGRU2012

Några antekningar om "ÖGRU 2012"

ÖGRU 2012 med D-programmet

ÖGRU 2012 mellan D-programmet och D&IT-inst.

För att tydliggöra ÖGRU mellan D-programmet och D&IT-institutionen mer allmänt kommer här Patriks uppfattning om kontaktpersoner och beställare. (Kontaktpersonerna / bemanning bestäms av D&IT-inst.)

  • DoIT 3.2 Course/programme development MPALG (mainly "Parallel Functional Programming")

Kontakt: Mary Sheeran, beställare: Peter Damaschke

  • DoIT 3.3 Course/programme development MPCSN (mainly "Masterclass")

Kontakt: Marina + Elad, beställare: Elad Schiller

  • DoIT 3.4 "Chalmers Open Source"

Kontakt: Henrik Sandklef, beställare: Patrik Jansson

  • DoIT 3.5 Kurs/programutveckling TKDAT: "Datatekniskt projekt" för D2

Kontakt: Sven Knutsson, beställare: Patrik Jansson

  • DoIT 3.6 Dig&Dat+MOP-utveckling

Kontakt: Roger Johansson (?), beställare: 5-6 PA (Patrik Jansson, Wolfgang Ahrendt, ...)

  • DoIT 3.7 MSc-thesis quality / Examensarbetet som en kurs

Kontakt: NAD, beställare: minst 2 PA (Wolfgang Ahrendt, Patrik Jansson)