EDITZ-översyn

En översyn av Chalmers utbildningar inom EDITZ-området har initierats av vicerektor Sven Engström. I ett första steg (hösten 2008) genomför en projektgrupp en analys av Chalmers program inom området i relation till samhällets behov och ungdomars intressen. I ett andra steg (våren 2009) lämnas dessa resultat till en projektgrupp med medverkan av programledningar för att bearbeta förslaget och föreslå implementering.

Projektgruppen för steg 1 inbjuder härmed till en hearing/workshop torsdagen 4 december 2008 kl 13.00--16.00 i hörsal EA, EDIT-huset. Vi hoppas på deltagande av många intressenter inom EDITZ-området vid Chalmers, såsom

  • programansvariga och masterkoordinatorer,
  • viceprefekter och intresserade lärare,
  • personal vid administration och service,
  • medlemmar i studienämnder och andra studerandeorganisationer.

Avsikten är att ge projektgruppen tillfälle att presentera sina preliminära slutsatser för en bredare grupp samt att ge alla intresserade möjlighet att ge återkoppling och påverka resultatet av steg 1.

Program:

  • 13.00 -- 14.30. Björn von Sydow inleder med att presentera projektgruppens arbete.

Bland annat presenteras bakgrundsmaterial som inhämtats (statistik, prognoser mm) samt projektgruppens preliminära slutsatser vad gäller Chalmers programutbud inom området. Därefter följer diskussion. (Björn von Sydow är projektledare för steg 1)

  • 14.30 -- 15.00. Kaffe
  • 15.00 --16.00. Andreas Ottemo presenterar preliminära resultat av utredningen

"Genusanalys av rekryteringsmönster till EDITZ-utbildningarna". Bl.a. lyfts problematiska utgångspunkter för många tidigare rekryteringssatsningar fram. Timmen avslutas med en gemensam diskussion kring ämnet, där alla inbjuds att komma med synpunkter kring frågan och utredningen. (Andreas Ottemo är civilingenjör D och genusvetare)

Underlag kommer att utsändas några dagar innan mötet.

För att bedöma lokalens lämplighet och mängden fika som behöver beställas ber vi er att anmäla er genom att besöka

och ange ert namn, kryssa i rutan samt trycka på Participate senast den 28 november.

Vi räknar med att viceprefekter och berörda chefer vidarebefordrar denna inbjudan till berörda personer.

Välkomna!

För projektgruppen

Björn von Sydow