Grundnivå

Utbildningsnivåer

Vår "grundutbildning" är numera (från 070701) formellt uppdelad i två nivåer.

  • Grundnivå (högskoleingenjör resp. kandidat) motsvarar de första tre åren och
  • avancerad nivå (civ.ing. resp. master) motsvarar två års påbyggnad på grundnivån.

Alla kurser är klassificerade som antingen grundnivå eller avancerad nivå.