StudievägledareGU

Prel. rollbeskrivning studievägledare / utbildningssektreterare för D&IT's grundutbilding på GU (skriven av Tina hösten 2007)

Studievägledning

 • kursval - via mail/telefon/personligt möte
 • sociala frågor relaterade till studierna - via mail/telefon/möte

Stöd till programledaren, se under punkterna nedan för mer specifika saker samt i "inhoppare" på möten om programledaren har förhinder.

Programråd för datavetenskapligt program

Rekrytering

 • mässor, gymnasiedag, besöksdagar på GU, besök på gymnasieskolor
 • Framtagande av material i samarbete med andra; programledare, fakulteten, reklambyrå mfl.

Antagning

 • valideringar av fristående kursstudenter, svenska och internationella
 • deltagande vid antagningsprocessen till Computer Science Master´s programme

Mottagande

 • information till antagna studenter
  • via mail/telefon/möte
 • ansvarar för första introduktionsveckorna, i samarbete med studenterna på programmet, programledaren och institutionen
 • samtal med alla nya studenter på kandidat och masternivå

Administrativt arbete

 • kursplaner - i samarbete med Åsa
 • Gubas - lägger in info om kurser för webb(GU), kurskatalog(GU) och ladok
 • kursportalen på GU - skapande och uppdatering av programanslagstavlor
 • ladok - registrering, uppehåll, avbott och vid behov rapportering