Tentamenstillfällen

Hur många tentor skall erbjudas:

"I varje obligatorisk kurs skall anordnas tre tentamenstillfällen per läsår. Ett av dessa skall infalla i augustiperioden."

Detta brukar tolkas som att obligatoriska kurser *med skriftlig tentamen* skall erbjuda en ordinarie och två omtentor per år, dvs. det gäller inte för "omlab" eller "omprojekt".

Notera att det inte finns något krav på omtentor för *valfria* kurser, endast för obligatoriska kurser.


Kurser på D&IT som ej är obligatoriska

BDAT130Datorintroduktion E1,5
BEDA233Digital konstruktion, projektkurs7,5
BEDA234Digital konstruktion, projektkurs7,5
BEDA216Digital- och datorteknik E7,5
BDAT075Distribuerade applikationer7,5
BLET722Industriell datakommunikation7,5
BEDA351Kretselektronik7,5
BEDA092Operativsystem7,5
BTDA381Parallell programmering7,5
BTDA565Program verification7,5
BLEU420Router och switchteknik7,5
BTDA566Testing, debugging and verification7,5
BTMV026Ändliga automater och formella språk7,5
MTDA341Advanced functional programming7,5
MDAT145Advanced topics in networks and distributed systems7,5
MDAT155Aesthetics of interaction7,5
MTDA231Algorithms for machine learning and inference7,5
MTDA251Algorithms, advanced course7,5
MDAT100Analog circuit design7,5
MTIN171Artificial intelligence7,5
MTDA282Compiler construction7,5
MDAT105Computer architecture7,5
MTDA361Computer graphics7,5
MTDA351Cryptography7,5
MDAT115Data conversion techniques7,5
MTDA297Distributed systems II7,5
MTDA261Frontiers of programming language technology7,5
MTDA451Functional programming7,5
MTDA956Hardware description and verification7,5
MTDA601Language-based security7,5
MTDA183Models of computation7,5
MEDA491Network security7,5
MEDA421Parallel and distributed real-time systems7,5
MEDA281Parallel computer organization and design7,5
MDAT160Programming for science7,5
MTDA571Simulation engines7,5
MDAT140Types for programs and proofs7,5
MEDA203Unix internals7,5

Detaljer

Attach:EjObl.xls