ILG /

Heldagsmöte080417

9-9.30Kaffe och genomgång av dagens övningar
9.30 - 10.30Nuläge, vilka är våra starka områden på inst. inom forskning, näringslivssamverkan, respektive grundutbildning. Finns det någon avd. eller gruppering som har en extra bra arbetsmiljö, miljö som är bra för doktoranderna? De goda exemplen. Bikupa tre och tre plus redovisning i grupp
10.15-11.00Målbild 2013 för institutionen. Utifrån det som redan är starkt, hur ser inst. ut om 5 år. Vad har växt sig starkare? Hur har de goda exemplen spritt sig. Bikupa tre och tre plus redovisning i grupp
11-12Grundutbildningsstrategi, forts
12-13Lunch
13-14Strategier för några av de mål vi identifierat, bikupa tre och tre plus redovisning i grupp
14.00-15.00Promenad där vi två och två diskuterar strategier för att uppnå något av de mål som vi identifierat. Halvtimmes promenad och halvtimmes diskussion.
15.00-15.30Kaffe
15.30-16.30Hur kan inst. och Chalmers stödja utvecklingen för att uppnå de mål vi har satt, vilket stöd behöver vi från administrationen centralt och på institutionen och av IT-service. Bikupa tre och tre i en halvtimme, och diskussion i grupp en halvtimme.
16.30-17Summering

Vi redovisar varje övning på dator så ta med laptops ni som har.


Förberedelser: (Catarinas brev 080407)

Det vore bra om ni inför mötet kan läsa (eller åtminstone skumma igenom)

Dessutom tror jag att det kan vara bra att titta på samma övning som ITIT gjorde, jag tycker det är bra att kontrastera den till det arbete vi gjorde. Skickas med nedan. (PJ: ej bifogad.)