Adm /

MPK

Från Katarina Vemdal 081024:

Vill hålla er lite uppdaterade med vad som händer på fronten adm.stöd till er som masterskoordinatorer.

Åsa har varit i kontakt med er och fått information om vilka områden som ni framför allt har efterfrågat stöd inom och nu ska vi arbeta fram rutiner hur vi kan hjälpa till.

Kursutvärderingar:

Från Lp3 kommer Åsa stötta MPK/kursansvariga med enkät, utskick, påminnelser m.m, utifrån en rutin som ni kommer få för påseende under lp2. Detta baseras på förslaget från Lena Petersson som har cirkulerat tidigare i höst.

Antagningsprocessen:

Chalmers centralt har en grupp som arbetar med frågan om ansvarsfördelning mellan institutionerna och bl a antagningsenheten. Denna grupp har för avsikt att i januari ha ett förslag på hur arbetet på institutionen ska se ut, och då kan vi ta fram rutiner där Åsa kan stötta er vid antagningen. Åsa kommer bli kallad till den centrala gruppen i slutet av oktober/början av november.

Förslag har kommit in att MPK bedömer och graderar studenterna en gång och fyller i sina kriterier i excellistan. Excellistan skickas in tillbaka till antagningenheten för inrapportering av beslut i Nya inkl noteringar. Förslagsvis kan Åsa se till att det är aktuella excellistor, informera om uppdateringar osv, men det beror lite på hur det blir.

Bättre information:

Länkar från Masterprogrammens hemsidor till de sidor som Erland Holmström utarbetar angående exjobb. Merparten är översatt till engelska idag, men rutinerna ska fastställas innan länkningen sker.

Sida med FAQ. Kan förhoppningsvis minska mailen till er med frågor som inte är relevanta. Eva Axelsson ska titta på detta tillsammans med Åsa.

Sida med vem gör vad. Ska finnas tillgänglig så att frågor kan styras bort i ett tidigare skede.

Info till MPK så ni vet vem ni kan vidarebefordra studenternas frågor till när de inte gäller ert ansvar.

Vi arbetar vidare och är tacksamma om ni hör av er till Åsa om det är något ni undrar över eller vill tillägga.

Trevlig helg,

/Katarina