CE /

Remissvar

Låt oss börja med en outline här ovan strecket.


Under strecket här listas ostrukturerat punkter som kanske bör komma med. Man kan plocka bort dem när man fått in dem i strukturen ovan. Annars kan de lämnas kvar här om de befinns oviktiga.

  • Vi (IESD-gruppen) har redan gjort en likartad programidé; viktiga erfarenheter om vad som funkar, vad som är svårt, jobbigt etc.
  • Vi känner ansvar för att förse industrin med kompetenser som behövs och som ingen annan tillhandahåller.
  • Vi kör redan ett projekt under hela våren. Svårt. Tungt. Utbilda lärare för detta. Hur har man gjort i Linköping?
  • Vi hade introprojekt i period 1 också, men tvangs tänka mer på att utjämna förkunskaperna och tog därför bort det. Nog inte lika stort problem för kandidatprogrammen (ung. alla börjar med svensk gymnasieexamen och fortsätter sen samformas genom programmet).
  • Föreslås att vi ska bedriva projekt för alla studenter på vårarna. Svårt med handledning och med lokaler redan nu med "bara" kandidatprojekt, DAT095 och exjobbare. Här snackar vi fördubbling, allt under våren! Bättre (?) med projekt 0 i LP1 i ettan; proj 1 på hösten i tvåan; proj 3 (kand-arbete/exjobb Hing) på våren i trean? Jämnare belastning på resurserna, mer tid för traditionella kurser, och ändå tillräckligt (?) med projekt.
  • Vi rekryterar studenter från E såväl som D och har ett intresse av att detta kan fortsätta.
  • Meta-kommentar: alla masterprogram kommer att bli mycket starka lobbygrupper när kandidatprogrammen finaliseras. Vem bevakar ingenjörsmässigheten för de som lämnar efter 3 år?
  • Bra projekt kräver närkontakt mellan lärare och studenter. Kanske skall studenterna delas in i mindre 'klasser' som tas om hand av olika lärarlag. Blir lite som "övningsgrupper" om 30-talet studenter?