CS /

TeachingTeams

Teaching Teams = Lärarlag

(Peter Dybjer, 2013-05-13)

För några veckor sedan hade vi ett avdelningsmöte på CS där vi bl a diskuterade införandet av lärarlag. Det blev en livlig debatt, men sammanfattningsvis kan man väl säga att man var positiv till detta. Ett lärarlags huvudsakliga uppgift skulle vara att ha ett gemensamt övergripande ansvar för en grupp kurser. Detta inkluderar:

  • ansvar för vikarie om ordinarie föreläsare blir sjuk
  • ansvar för kursplaneutveckling, synkronisering av närliggande kurser, förkunskapskrav e d

Ytterligare förslag som diskuterades:

  • gemensam examination
  • fler lärare föreläser på samma kurs

Vad beträffar frågan om lämpliga kurskluster, föreslogs det vidare att lärarna själva skickar in förslag till studierektor på lämpliga kurskluster. Vidare var det en bred diskussion om vikariefrågan, vilka som är lämpliga att hoppa in: kursassistenter, tidigare lärare, etc.