AppointingMasterDirectors

Riktlinjer för att tillsätta ny MPK = Director of Master Programme

MPK hör till utförarsidan och skall därför inte vara samma person som PA eller UOA. Förankring skall ske med institutionen, studenter, berörda på studiecentrum, PA, UOA samt EOA.

MPK har ledningsuppdraget på deltid i den omfattning som prefekten bestämmer och bör i övrigt delta i forskningen och utbildningen vid institutionen.

För SET gäller:

 • UC = Börje Johansson
 • PA = Samuel Bengmark
 • UOA = Lena Pettersson
 • EOA = Lennart Löfdahl
 • Omfattning = prel 15% för 2009

Uppdrag (gemensam mall för hela Chalmers):

 • Formulera och kommunicera programmets syfte, lärandemål och programidé
 • genomföra omvärldsanalys i syfte att säkerställa att programmet har relevant mål och innehåll
 • Ansvara för innehåll i och harmonisering av program- och kursplaner
 • ta fram programplan och ansvara för att programmets kursplaner överensstämmer med Chalmers riktlinjer för dessa samt samordna programmets kurser hos berörda institutioner
 • tillvarata studentmedverkan vid planering, utveckling och utvärdering av programmet
 • planera och genomföra masterprogrammet
 • föreslå specifika behörighetskrav för programmet
 • regelbundet genomföra utvärderingar av samtliga kurser och hela masterprogrammet samt utföra studieuppföljning
 • utarbeta underlag för informationsmaterial och delta i marknadsföringen av programmet
 • hålla regelbunden kontakt med aktuellt studiecentrum
 • hålla kontakt med relevanta forskarskolor samt med institutionens proprefekt för forskarutbildningen

Uppdraget är för närvarande för treårsperioden 090101 - 111231.


PA = Samuel kom med följande önskemål 081017:

I samtal med mina medarbetare på Studentcentrum kom vi fram till följande önskemål.

1. Engagerad och har lust att ta uppdraget. Driv är viktigt. 2. Förmåga att hantera motsättningarna som finns mellan olika kollegor som samspelar inom programmet. En som har förmåga att få med sig sina medarbetare i samma riktning. 3. Organisatorisk förmåga. Strul och slarv ger mycket frustration bland studenter och medarbetare. 4. Vilja att se Software Engineering and Technology inte bara som ett masterprogram utan också som en del i en yrkesutbildning.

Programrådets studentrepresentant från SET förhörde sig runt bland studenterna och respons blev att 2 och 3 ovan är självklarheter för någon med ledarroll. Många av studenterna ville se någon med erfarenhet från näringslivet. Deras sammanfattning var:

 • En person som har en bra förståelse för Software Engineering.
 • Vet vad som förväntas och krävs ute i arbetslivet.
 • Bra på att kommunicera och förmåga att förmedla sin vilja.
 • Driv, någon som verkligen är mån om programmets bästa och vill att SET-programmet ska vara riktigt bra.

Vänliga hälsningar Samuel