Assistentbemanning

Bakgrund:

 • D&IT har under många år haft med äldre studenter som handledare på vissa kurser.
 • På gamla datavetenskap har detta de senaste åren hanterats av en lärare som fungerat som stöd för studierektor
 • SR@CS+SET har inte lyckats få någon att ta över uppgiften
 • Uppgiften står nu (snart) utan bemanning - istället förväntas varje lärare lösa detta på annat sätt
 • SR@ID gör detta själv (liten avdelning)
 • SR@NS+CE gör delar, men mycket görs av D&D-kursernas lärare
 • De senaste åren har kraven på anställningsavtal mm. för arvoderade assistenter ökat

Operativt / kortsiktigt: hur skall vi hantera assistentbemanningen LP2?

 • vi arbetar vidare med en "studentpool" (se nedan)
 • vi "beställer" den administrativa delen av tjänsten från adm. (Vemdal)
  • detta innebär en kostnad som dras från grundutb.
 • Ana behöver hjälp från avd.chef att utse den akademiska kontakten
  • Aarne + Björn + Ana reder ut detta

Strategiskt / långsiktigt:

 • skall vi ha ett gemensamt system för hela inst.?
  • jag föreslår att vi börjar med ämnena CS+SET (som då också får ta kostnaden), men att vi utvidgar om det fungerar bra.
 • ansvarsfördelning mellan avdelningschef, studierektor och kursansvarig
  • Uppgifter som "vilken lärare som helst" kan göra säger alla "nej" till
   • Här ingår även uppgifter som granskning av MSc-ansökningar, handledning av vissa industriexjobb, diverse uppdrag.
  • Här behöver SR stöd från avd. chef, men SR måste då också kunna presentera ett bra underlag som visar att det finns "utrymme" för den personen i tjänsten
 • hur skall bemanningen fördelas mellan (fast / doktorand / student )?
  • vi behöver ta med en planering av detta verksamhetsplaneringen inför 2009

Förslag "Studentpool"

Förslag till organisation av handledardistribution till kurser (baserat på brev från KB 080820):

Doktorander:

Doktorandernas tjänstgöring planeras läsårsvis och är färdig i maj varje år (före sommaruppehållet). Studierektor tar ansvar för doktorandens undervisning (i samråd med doktorandens handledare / forskargrupp samt doktoranden).

Vid respektive läsperiods start fylls det på med teknologhandledare (se nedan) på de kurser där detta behövs.

Teknologhandledare:

Studenter (som går minst i 2:an) och ev. andra kan anmäla intresse av att ingå i en handledarpool. Anmälan görs i maj varje år och räcker i ett år. Handledare till de olika kurserna plockas ur poolen. Poolen adminstreras av adminstrativ personal, men bedömning om hurvida teknologen är (ämnesmässigt) lämplig att ingå i poolen görs av icke adminstrativ personal. (Med adminstrerar poolen menar jag att adm. personal gör allt utom själva bedömningen hurvida teknolog ska ingå i poolen eller inte)

En gång per år, någon dag i veckan före augustiomtentaveckan hålls ett föredrag för teknologerna som är intresserade av att ingå i poolen kommande läsår. Information om vad det innebär att handleda, vilka förväntningar vi har på handledningen, betalningsrutiner etc. gås då igenom. Föredraget är obligatoriskt för att man ska få lov att vara med i poolen.