CSEMScThesisCourse

Organisation

The MSc thesis course at the CSE department is led by Erland Holmström with the help of one subject contact for each of the MSc programmes (IESD, NDS, SDCS, FoCAL, SET, ID) and with adm. supp. within the dept. from the CSE student office and outside the dept. from the student center (registration, student counselling, etc.).


080608: Den Chalmersgemensamma gruppen som utreder framtidens exjobb har några dokument här som kan vara av intresse: https://document.chalmers.se/workspaces/chalmers/hogskolegemensamma5051/internt/master/examensarbeten-uppdrag

Older notes

Förkunskapskrav:

  • LTH kräver 210hp, motsv. BSc + bara ett halvår (30hp)
  • KTH kräver 240hp, motsv. BSc + ett år (60hp)

Vår arbetsgrupps förslag CSEMScThesisCourse080201 är att kräva 270hp (BSc + 90hp), vilket skulle tvinga exjobbet att bli det sista som görs inom utbildningen - det verkar för inflexibelt. Jag (Patrik) rekommenderar KTH's version. Om 270hp krävs kan det endast göras på helfart sista terminen. Om 240hp (BSc + 120hp) krävs kan det placeras flexibelt inom det sista läsåret och även göras på halvfart. Chalmers centralt beslutade sedan (våren 2008) att det gemensamma minimikravet är BSc + 45hp.

Resurser: