ChOpS

Chalmers Open Source Software

2011-11-30: The CSE-programme will fund this project with 75kkr during 2012.

Short: Promote and support the use and development of open source software in research and education at Chalmers.

Possible paths:

 • Build a network together with students, researcher, teachers and IT-support which can simplify the matching of projects in need of work and students looking for projects within their education.
 • Draft a policy (or recommendation) for how software developed by Chalmers employees (for example in research, education and administration) should be published / released. The policy should describe / simplify who has copyright, what licens should be used etc.
 • Build up competence around FLOSS (Free Libre Open Source Software) at Chalmers (in collaboration with GU, perhaps withing the IT-univ.).

First meeting:

 • 2011-06-20, 11-12, in room EDIT 5128

Agenda + anteckningar:

 • Utse ansvarig för "förstudie" / projektets första fas (hösten 2012)
  • Beslut: Henrik Sandklef blir projekledare
 • Precisera projektet uppdrag och budget för "Chalmers Open Source"
  • Henrik kommer in med en skiss inom en vecka

Deadlines:

Stöd:

 • Wolfgang: stöd från IT-programmet (ekonomiskt och moraliskt;-)
  • Stödjer idéerna - gärna också forsättning 2012. TODO: fråga med hur mycket pengar?
 • Tony: stöd från Chalmers centrala IT-organisation när det gäller att "öppna upp" för studenter
  • är positiv till "bättre koppling mellan Chalmers IT-verksamhet och utbildningen inom IT-området och stödjer gärna enskilda konkreta projekt." Skriver också "Jag tycker att vi ska börja litet och konkret med att definiera ett eller några få projekt och försöka få dessa att bli av."
 • Jörgen: stöd för detta inom strategisk verksamhetplanering för SE-avdelningen och CSE-inst.
  • "Intressant initiativ. Jag stöttar gärna. ... Iaf, det vore bra om övergripande mål och syfte för 'Open Source policy for Chalmers software systems' utvecklades tidigt eftersom det finns många scenarier och dimensioner i frågan."

Inget svar eller inte intresserade:

 • Björn: stöd för detta inom strategisk verksamhetplanering för ST-avdelningen och CSE-inst.
 • Miroslaw: koppling till MSc-programmet i Software Engineering genom studentprojekt eller moment i kurser
 • Peter: motsvarande för "studenternas IT-system" (studieportal, studentportal etc.)
 • Christer: stöd (gärna ekonomiskt) från D&IT-institutionens grundutbildning
 • Graham: stöd från Chalmers e-Science-centrum (gärna ekonomiskt)
  • Det är ligger inte inom det som Chalmers e-Science satsar på
 • D-teknologstyret: kontakt med möjliga studenter som kan vilja driva och medverka i detta
  • Ingen tydlig studentkontakt - DAG erbjöd sig ta kontakt med företag

Goals (preliminary - need to be more narrow / precise):

 • Improve the quality of software used by Chalmers
 • Improve the quality of software produced by Chalmers
 • Improve student learning in Software Engineering
  • Illustrate the theory with real life examples (given the current state of practice at Chalmers)
 • Strengthen the Chalmers eScience Centre
  • Knowledge transfer both from software developers to the Chalmers students (about their projects) and from the students to the developers (about modern tools and software engineering principles)

Background:

 • Many students and employees at Chalmers would rather spend a few hours fixing software errors than live with the bugs of our current systems.
 • Inspired by Chalmers Open Access policy for research results this project would like to work towards an Open Source policy for Chalmers software systems.

Examples and links

Other similar projects elsewhere:

Some examples of source projects at Chalmers:

Support wanted

Det jag (Patrik) nu (2011-05-23) söker är stöd från olika personer/grupper:

 • D-teknologstyret: kontakt med möjliga studenter som kan vilja driva och medverka i detta
 • Henrik: förankring i och stöd från OSS-håll - och kanske projektledning?
 • Wolfgang: stöd från IT-programmet (ekonomiskt och moraliskt;-)
 • Tony: stöd från Chalmers centrala IT-organisation när det gäller att "öppna upp" för studenter
 • Peter: motsvarande för "studenternas IT-system" (studieportal, studentportal etc.)
 • Miroslaw: koppling till MSc-programmet i Software Engineering genom studentprojekt eller moment i kurser
 • Björn: stöd för detta inom strategisk verksamhetplanering för ST-avdelningen och CSE-inst.
 • Jörgen: samma fast för SE-avdelningen
 • Christer: stöd (gärna ekonomiskt) från D&IT-institutionens grundutbildning
 • Graham: stöd från Chalmers e-Science-centrum (gärna ekonomiskt)